เรามุ่งมั่นพัฒนา และรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน โดยคำนึงนึงความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. และ มอก. หลายรายการ

สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นองค์กรชั้นนำด้านคุณภาพมาตรฐานของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านคุณภาพมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และความปลอดภัย พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ดังนี้คือ

  • มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

โดยการนำลวดเหล็ก (Steel Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการรีดร้อนเหล็กแท่ง (Billets) จนได้เหล็กรูปทรงยาว หรือลวดเหล็ก (Wire Rod) แล้วนำมาผ่านกระบวนการดึงเย็นเพื่อลดขนาดเพื่อเป็นลวดเหล็กกล้าที่มี ผิวเรียบขึ้น จากนั้น นำไปทอเป็นตะแกรงเหล็กตามขนาดที่ต้องการ

เรามั่นใจว่าตะแกรงไวร์เมท ของเราได้มาตรฐาน โดยการส่งไปทดสอบอยู่ประจำ ยกตัวอย่างเช่นล่าสุด งานเคหะบางพลี ก็ได้นำตะแกรงไวร์เมช เข้าทดสอบที่สถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นที่ยอมรับของไทย ดังตัวอย่างผลทดสอบขส้างล่างนี้